Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u verstrekt via ons contactformulier.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, verzamelen wij de volgende gegevens:

Uw naam
Uw e-mailadres
Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt in het bericht

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Om uw vragen te beantwoorden of om te reageren op uw berichten
Om u de gevraagde informatie te verstrekken

3. Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Nadat uw vraag is afgehandeld, zullen wij uw gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen, tenzij verdere correspondentie nodig is.

4. Delen van gegevens met derden

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

5. Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Uw rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te laten verwijderen. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Of Yakob’s Son
ofyakobsson@gmail.com
0651914832

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.